Pradžia » Centras » Veikla » Veikla

Content

Veikla


Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras – LSMU Gyvulininkystės instituto padalinys, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė koordinuoti ūkinių gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių kaupimą, tyrimą, stebėseną ir išsaugojimą šalies mastu.

Svarbiausieji centro uždaviniai

  • kaupti informaciją apie ūkinių gyvūnų nacionalinius genetinius išteklius ir vykdyti jų stebėseną;
  • dalyvauti rengiant ir formuojant šalies mastu žemės ūkio gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių saugojimo politikos strategiją ir taktiką;
  • koordinuoti ilgalaikį ūkinių gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimą bei jų tausojantį naudojimą.

2009 m. gruodžio mėn. 21 d. patvirtintas patariamasis organas Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centro vadovui.


Dalintis nuoroda

     

 Galerija (1)

centro veikla
centro veikla