Pradžia » Centras » Istorija

Content

Istorija


Istorija

prof. Juozas Skaistutis Šveistys

Dar po Pirmojo pasaulinio karo nustelbiamuoju kryžminimo būdu Lietuvoje buvo masiškai pradėtos gerinti vietinės gyvulių veislės. Siekiant išsaugoti vietinių veislių genofondą, 1921 m. Žemės ūkio ministerijos sudaryta komisija siūlė suformuoti vietinių gyvulių bandas ir veisti jas ...

     

Faktai

1992 m. birželio mėn. 11 d. Rio de Žaneire pasirašiusi Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvenciją, kurią Seimas ratifikavo 1995 m. liepos mėn. 3 d. nutarimu Nr. 1-985, Lietuva įsipareigojo saugoti savo genetinius išteklius. Lietuvos Respublikos gyvulių ...