Pradžia » Dokmentai, siuntiniai

Content

Dokmentai, siuntiniai


Monitoringo ataskaita 2023

Į Lietuvos ūkinių gyvūnų išsaugojimo programą įrašytų veislių stebėsenos 2023 m. ataskaita (Priedas Nr. 5)

     

Monitoringo ataskaita 2022

Populiacijų padėtis 2022 metais

Į Lietuvos ūkinių gyvūnų išsaugojimo programą įrašytų veislių stebėsenos 2022 m. atskaita (Priedas Nr. 5)

     

Monitoringo ataskaita 2021

Populiacijų padėtis 2021 metais

Į Lietuvos ūkinių gyvūnų išsaugojimo programą įrašytų veislių stebėsenos 2021 m. atskaita (Priedas Nr. 5)

     

Monitoringo ataskaita 2020

Į Lietuvos ūkinių gyvūnų išsaugojimo programą įrašytų veislių stebėsenos 2020 m. atskaita (Priedas Nr. 5)

     

Monitoringo ataskaita 2019

Į Lietuvos ūkinių gyvūnų išsaugojimo programą įrašytų veislių stebėsenos 2019 m. atskaita (Priedas Nr. 5)

     

Monitoringo ataskaita 2018

Į Lietuvos ūkinių gyvūnų išsaugojimo programą įrašytų veislių stebėsenos 2018 m. atskaita (Priedas Nr. 5)

     

Monitoringo ataskaita 2017

Į Lietuvos ūkinių gyvūnų išsaugojimo programą įrašytų veislių stebėsenos 2017 m. atskaita (Priedas Nr. 5)

     

Monitoringo ataskaita 2016

Į Lietuvos ūkinių gyvūnų išsaugojimo programą įrašytų veislių stebėsenos 2016 m. atskaita (Priedas Nr. 5)

     

Rekomendacijos

2014 - 2016 metais pagal "Žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2007 - 2013 metų programą" buvo vykdomas projektas "Nykstančių ūkinių gyvūnų veislių, veisiamų mažomis populiacijomis, inbrydingo laipsnio nustatymas" (Nr. MT - 14 - 13). ...

     

Genofondo išsaugojimo programa

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklės

2023 m. balandžio 25 d. Nr. 3D-280

     

Konvencija

Biologinės įvairovės konvencija

     

Interlaken deklaracija

Pasaulinis gyvūnų genetinių išteklių veiksmų planas bei Interlaken deklaracija

     

LŪGA anketa

Anketa

Norėdami tapti Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacijos nariu privalote užpildyti anketą bei prašymą, kuriuos rasite žemiau prisegtame faile.

Dėl vištinių žąsų kreiptis:

Rasa Šiukščiuvienė

Tel.: +370 ...