Pradžia » Dokmentai, siuntiniai

Content

Dokmentai, siuntiniai


Monitoringo ataskaita 2020

Į Lietuvos ūkinių gyvūnų išsaugojimo programą įrašytų veislių stebėsenos 2020 m. atskaita (Priedas Nr. 5)

     

Monitoringo ataskaita 2019

Į Lietuvos ūkinių gyvūnų išsaugojimo programą įrašytų veislių stebėsenos 2019 m. atskaita (Priedas Nr. 5)

     

Monitoringo ataskaita 2018

Į Lietuvos ūkinių gyvūnų išsaugojimo programą įrašytų veislių stebėsenos 2018 m. atskaita (Priedas Nr. 5)

     

Monitoringo ataskaita 2017

Į Lietuvos ūkinių gyvūnų išsaugojimo programą įrašytų veislių stebėsenos 2017 m. atskaita (Priedas Nr. 5)

     

Monitoringo ataskaita 2016

Į Lietuvos ūkinių gyvūnų išsaugojimo programą įrašytų veislių stebėsenos 2016 m. atskaita (Priedas Nr. 5)

     

Rekomendacijos

2014 - 2016 metais pagal "Žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2007 - 2013 metų programą" buvo vykdomas projektas "Nykstančių ūkinių gyvūnų veislių, veisiamų mažomis populiacijomis, inbrydingo laipsnio nustatymas" (Nr. MT - 14 - 13). ...

     

Genofondo išsaugojimo programa

Įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo" pakeitimo

2015 m. gruodžio 11 d. Nr. 3D-920

     

Konvencija

Biologinės įvairovės konvencija

     

Interlaken deklaracija

Pasaulinis gyvūnų genetinių išteklių veiksmų planas bei Interlaken deklaracija

     

LŪGA anketa

Anketa

Norėdami tapti Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacijos nariu privalote užpildyti anketą bei prašymą, kuriuos rasite žemiau prisegtame faile.

Dėl vištinių žąsų kreiptis:

Rasa Šiukščiuvienė

Tel.: +370 ...