Pradžia » Naujienos » Aktualijos » Lauko diena Baisogaloje

Content

Lauko diena Baisogaloje


2018 metų birželio 1 dieną LSMU Gyvulinkystės institute (R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r.) rengiama lauko diena.

Saugant senąsias Lietuvos ūkinių gyvūnų veisles, saugomos ir iš senovės atkeliavusios tradicijos bei mūsų istorija. Tad norint tęsti šias tradicijas, būtina perduoti patirtį iš kartos į kartą. Svarbu pabrėžti poreikio išsaugoti senąsias veisles svarbą ir atgaivinti senąsias mažo šeimos ūkio tradicijas ir tautinio paveldo puoselėjimą. Šio renginiu siekiama dalyvius supažindinti su gyvūnų genetiniais ištekliais ir gilinti jau turimas žinias. Tai yra Lietuvos ūkinių gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo dalis ir švietėjiška veikla šių gyvūnų augintojams.

LSMU Gyvulininkystės institute Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių parodos, lauko dienos yra organizuojamos jau nuo 2010 metų. Todėl siekiant išsaugoti jau tradicija tapusio projekto tęstinumą renginys vyks LSMU Gyvulininkystės institute. LSMU Gyvulininkystės instituto dėka nuo 1994 m. pradėtos atkurti ir šiuo metu saugomos ūkinių gyvūnų senosios veislės.

Pagrindinis renginio tikslas yra suteikti galimybę renginio dalyviams, kurių interesai nukreipti į žemės ūkio sektorių, susipažinti su naujausia informacija, pasikeisti gerąja patirtimi, idėjomis, bei pažvelgti į ateities perspektyvas. Norima pabrėžti poreikio išsaugoti senąsias veisles svarbą. Tai yra Lietuvos ūkinių gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo dalis ir švietėjiška veikla šių gyvūnų augintojams.

Priemonė yra susijusi su nacionalinių ar tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimu. Lietuva įsipareigojo saugoti savo ūkinių gyvūnų genetinius išteklius 1992 m. pasirašydama Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvenciją, kuri 1995 m. ratifikuojama LR Seime. 2007 m. Patvirtinamas pasaulinis ūkinių gyvūnų genetinių išteklių saugojimo veiksmų planas, kurio vienas iš strateginių prioritetų yra informacijos skaidos stiprinimas. Priemonė yra susijusi su žinių perdavimo ir informavimo veiklos prioritetine tematika - Tausus ūkininkavimas, inovacijos žemės ir maisto ūkyje.

Maloniai kviečiame atvykti į renginį. Daugiau informacijos rasite žemiau esančiame faile.


Dalintis nuoroda