Pradžia » Naujienos » Aktualijos » Gerosios patirties sklaidos projekto ataskaita

Content

Gerosios patirties sklaidos projekto ataskaita


2019-2021 metais Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija kartu su LSMU Gyvulininkystės instituto Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centru vykdė projektą, kurį sudarė renginių ciklas „Gerosios patirties (žinių ir praktikos) sklaida vietinių ūkinių gyvūnų augintojų ūkiuose prisidedant prie biologinės įvairovės saugojimo ir jos tausaus naudojimo“ (Nr. PLKT-PV-19-1-07707- PR001) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas buvo finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Projekto tikslas skirtas tiesiogiai spręsti KPP Agrarinės aplinkosaugos programos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ priemonės įgyvendinimo problemas, susijusias su paraiškų administravimu bei reikalavimų įgyvendinimu, aplankant ūkius kurie tiesiogiai dalyvauja šioje programoje. Specifinis tikslas buvo išsiaiškinti, kaip ūkininkams sekasi įgyvendinti su programa susijusius reikalavimus - dėl gyvūnų gerovės, biosaugos, veislininkystės, žirgų zootechninių bei identifikavimo reikalavimų ir pasidalinti gerąja praktika. Projekto metu buvo lankomi ūkiai, kurių savininkai dalinosi gerąja patirtimi ir sėkmės formulėmis įgyvendinant KPP programas ir paskatinti kiti ūkininkai bendradarbiauti ir pradėti naudotis KPP programa skirta biologinės įvairovės išsaugojimui. Projekto metu viso buvo suorganizuota 13 renginių daugiau nei 5 Lietuvos apskrityse.

Daugiau apie šį projektą skaitykite žemiau pridėtoje galutinėje įgyvendinimo artaskaitoje.


Dalintis nuoroda

     

 Galerija (1)


 Failai (1)