Pradžia » Naujienos » Aktualijos » Apie vietines veisles "Kaimo laikraštyje"

Content

Apie vietines veisles "Kaimo laikraštyje"


2019-2021 metais Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija kartu su LSMU Gyvulininkystės institutu vykdė projektą - Renginių ciklas „Gerosios patirties (žinių ir praktikos) sklaida vietinių ūkinių gyvūnų augintojų ūkiuose prisidedant prie biologinės įvairovės saugojimo ir jos tausaus naudojimo“ (Nr. PLKT-PV-19-1-07707-PR001) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Pagrindinis projekto tikslas – atsižvelgiant į vietinių ūkinių gyvūnų augintojų patirtį, įgyvendinant kaimo plėtros programas, pagerinti KPP agrarinės aplinkosaugos programos biologinės įvairovės saugojimo ir tausaus jos naudojimo įgyvendinimo kokybę, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, paskatinti kaimo gyventojų aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose ir sutelkti visas suinteresuotas šalis vykdyti aktyvią žinių sklaidą.

Viena iš projekto įgyvendinimo priemone tapo informacinis straipsnis, paskelbtas 2021 m. rugsėjo 18 d. "Kaimo laikraštyje", kuriama apibūdinama biologinės įvairovės išsaugojimo ir tausaus žemės ūkio naudojimo svarba, taip pat pabrėžiamos vietinių gyvūnų veislių galimybės išlikti bei perspektyvos.

Kviečiame skaityti žemiau pridėtą straipsnį.


Dalintis nuoroda

     

 Galerija (1)


 Failai (1)