Pradžia » Naujienos » Aktualijos » PARAMA KIAULIŲ BIOSAUGOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

Content

PARAMA KIAULIŲ BIOSAUGOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI


LR Žemės ūkio ministerija kviečia smulkiuosius kaiulių laikytojus pasinaudoti parama biologinio saugumo priemonių išlaidoms kompensuoti. Paraiškos bus priimamos š. m. birželio 1-30 d.

Pareiškėjams bus atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidų iš viso. Jei lėšų poreikis pagal pateiktas paraiškas viršys pagalbai skirtas lėšas, kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, tačiau ne daugiau nei 40 proc.

Tinkamos finansuoti išlaidos, reikalavimai pareiškėjams, paraiškų ir dokumentų teikimo tvarka nustatyta Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-585, patikslintose žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 3D-196 (toliau – Taisyklės), ir konkrečiai nurodyta kvietime teikti paraiškas (pridedama žemiau).


Dalintis nuoroda

     

 Galerija (1)