Pradžia » Naujienos » Aktualijos » Trakėnų žirgų kilmės duomenų analizė

Content

Trakėnų žirgų kilmės duomenų analizė


Pagal Žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2015-2020 metų programą LSMU Gyvulininkystės institutas vykdė LR Žemės ūkio ministerijos finansuojamą projektą "Lietuvos trakėnų (išskiriant senąjį genotipą) veislės žirgų populiacijos selekcinio proceso įvertinimas" Nr. MT-17-6 (2017 - 2018 m.).

Projekto tikslas - įvertinti Lietuvos trakėnų (išskiriant senąjį genotipą) veislės žirgų populiacijos selekcinį procesą. Šiam tikslui pasiekti buvo užsibrėžti sekantys uždaviniai: išanalizuoti veislinių žirgų kilmę ir veisliškumą; nustatyti Lietuvoje veisiamų trakėnų veislės žirgų populiacijos giminingumą ir genealoginę struktūrą pagal atskiras linijas bei šeimas; išanalizuoti trakėnų žirgų veislės fenotipines savybes; įvertinti trakėnų atskirų grupių genotipą bei fenotipą; nustatyti pagrindinius skirtumus tarp trakėnų fenotipinių savybių; nustatyti licencijuotų eržilų įtaką veislinėms palikuonių savybėms.

Projekto vadovė - Rūta Šveistienė, pagrindinės vykdytojos - Alma Račkauskaitė, Virginija Jatkauskienė, Rūta Šveistienė.

Trakėnų kilmės analizei buvo panaudoti Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro sukaupti arklių veislininkystės sistemos duomenys. Trakėnų kilmės duomenų analizės rezultatai paskelbti Tarptautinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje 2018 m. lapkričio 15 d. Lietuvos mokslų akademijoje, Vilniuje. Pranešimą pristatė Alma Račkauskaitė.

Žemiau rasite failą su pranešime publikuotais duomenimis.


Dalintis nuoroda

     

 Galerija (1)

Trakėnų veislės eržilas Prizas
Trakėnų veislės eržilas Prizas

 Failai (1)